FN´s 17 Verdensmål. | 2rethink

FN´s 17 Verdensmål.

2RETHINK blev startet i 2009 under miljøkonference COP 15 i København. Det er 2RETHINKs mission at hjælpe til at vi alle når FN´s 17 verdensmål. 
1. Afskaf fattigdom. Vi samarbejder med flere små internationale producenter som producerer i fattige områder, eks. på Bali, Indien mv. Wonderwall Studios som vi er agenter for i Norden sikrer altid gode lønninger til de ansatte så de kan geninvestere dem i egne områder og skabe vækst og afskaffe fattigdom. 
2. Stop Sult. 
3. Sundhed og trivsel. Når vi laver nye leverandør partnerskaber sikrer vi altid produktionen sker på arbejdspladser der er har det godt. Selv skabe vi sundere arbejdspladser i Danmark ved vores koncepter REBOOST og REPLAY som skal styrke sport og motion i hverdagen på arbejdspladser og eks. skoler. 
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem køn
6. Rent vand og sanitet. 
7. Bæredygtig energi. Vi sælger solcelle løsninger og belysning med LED. Vi arbejder eks. med at udvikle nye colcelle carporte og hustandsvindmøller via partner i Helsingør. 
8. Anstændige jobs og økonomi. Igen som med 1 sikrer vi anstændige jobs og god økonomi i hele produktionskæden ved særligt at holde en god pris for varer her i Danmark og bibeholde de høje lønninger i eks. Indonesien, Indien mv. 
9. Industriel innovation. Vi promoverer både store og små producenter som producerer møbler og inventar med brug af innovative bæredygtige materialer. Eks. afgrøder til bio plast stole, kaffegrums til lampeskærme mv. 
10. Mindre ulighed. Vi ønsker vi at repræsentere særligt mindre aktører så der mindskes ulighed mellem store og små producenter. Vi hjælper idag virksomheder i forskellige lande til også at blive designlande. Eks. har Jens holdt foredrag i Slovenien for at fremme eco design der. 
11. Bæredygtige byer. Via vores tiltag er ønsket at flere bæredygtige byggerier også bliver bæredygtige indeni. Her kan vi bidrage til en mere bæredygtig by. 
12. Ansvarligt forbrug. Vi promoverer og arbejder særligt ud fra cirkulært design. Altså vægter produkter som er ansvarligt produceret og kan indgå i tekniske eller helst biologiske kredsløb. 
13. Klima indsats. Vi ønsker at bekæmpe klimaforandringer ved at genbruge så mange naturlige materialer som muligt. Eks. vægter vi eks. genbrugstræ langt højere end FSC. Så hvor der er mulighed prøver vi at bruge de materialer som allerede er i produktion frem for at belaste miljøet med nye produkter. 
14. Livet i havet. Via vores producent Palau fra Holland støtter vi Coral Reef Care som dykker og fjerne gamle fiskenet for bedre liv i havet. Desuden sælger vi stole af gamle fiskenet som mindsker net der dræber og skader fisk i havet og så sælger vi fotokunst der støtter Sea Legacy. 
15. Livet på land. 
16. Fred. 
17. Partnerskaber for handling.