15. Beskytte økøsystemer på land.

Klimamål 15 handler om at bla. sikre bæredygtig forvaltning af skove således beskrives delmål 15.2. "

Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set".

2RETHINK har derfor startet et samarbejde med organisationen One Tree Planted som planter træer i udsatte områder i hele Verden. For hver ordre vi modtager, så donerer vi et træ som plantes i Afrika, Asien, Sydamerika og Australien. Så selv med en lille ordre så gør du  en aktiv indsats for at nå Verdensmål 15 - dvs. du gør en forskel. Vil du høre mere om mulighederne og måske være mere aktivt med i processen så tag fat i Jens og hør om mulighederne for dit firma. 


Verwandte Artikel