11.4 Beskytte og bevare Verdens kultur og naturarv.

Bæredygtige byer og lokalsamfund er FN´s Verdensmål nummer 11. Vores fokus er delmål 11.4 som handler om at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv. Listen rummer mange fantastisk flotte steder som skal besvares og beskyttes og det er godt, men områderne er på forskellige måder truet for at ødelægges eller gå i forfald. I Danmark er der 7 steder på listen. Indenfor vores lokalområde finder man 2 steder Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland med eks. Eremitageslottet og Dyrehaven som kendte udflugtsmål. (Billederne er taget af Tobias Markussen for Naturstyrelsen - tak). Samt Kronborg Slot i Helsingør som også ligger indenfor lokalradius. 

Vi donerer årligt et mindre beløb til støtte af verdens naturarv og agter i de kommende år, at engagere os mere aktivt omkring det lokale arbejde. Har du en god ide til hvordan vi med kreative ideer kan indgå i et samarbejde om at støtte lokal kulturarv så tag endelig fat i Jens og lad os drøfte, hvordan vi kan gøre det aktivt i din fysiske hverdag på kontoret. 


Tilsvarende produkter