Innovativ indretning | 2rethink furniture

Innovativ indretning

Innovativ og bæredygtig indretning. Hvis du søger at optimere jeres arbejdsrum så rammerne indbyder til flere innovative ideer, generel sundhed og trivsel. Ja så lad os tage en snak. Vi kalder det at gentænke. Altså hvordan de fysiske rammer kan blive bæredygtige og bedre med få midler - men med stor indflydelse. Det kan eks. være at vi skal understøtte jeres egne tanker med innovative møbler og designmaterialer eller måske skabe nye zoner i firmaet hvor man bedre får boostet sin energi. Det kan også være at vi skal redesigne jeres måde at færdes i huset på og bekæmpe støj og hovedpine. Lad os tage en snak om det. 

Indretning til mindre stress og mere sundhed. Et af vores specialer er at se på optimering af rum så vi sænker stress niveauet og få mere sundhed ind på arbejdspladsen. Ved simple løsninger - men gennemtænkt og lækkert. 

Vi understøtter alle ideer og indretningsforslag med 2 eller 3D tegninger. Her eksempel som vi har lavet for KLS Pureprint.